winieta

Nakrętki PE, PP oraz zmieszane odpady nakrętek z folią

Wymogi jakościowe:

Ilość Minimalna ilość – 4 T Jakość Dopuszczalne zawartości zanieczyszczeń: Papier, drewno, szkło, tekstylia, guma, opakowania wielomateriałowe, piasek, ziemia – do 2% całkowitego ciężaru. W dostarczanym towarze niedopuszczalna jest obecność kamieni, przedmiotów metalowych i innych ciał obcych. Ponadto nakrętki nie mogą być zanieczyszczone klejem, smołą, olejami oraz innymi trudno zmywalnymi substancjami.
zdjęcie produktu
Pakowanie Dostarczany odpad powinien być pakowany do big-bagów lub mniejszych opakowań. Transport Transport dostawcy - możliwość dowozu dowolnej ilości towaru. Transport odbiorcy - wymagany minimalny załadunek 4 ton.
Recykling Zobowiązujemy się na pisemny wniosek dostawcy do wystawienia dokumentów potwierdzających recykling i odzysk dostarczonych odpadów.