winieta

Przemiały innych tworzyw (ABS, PA, PC, PU itp)

Wymogi jakościowe:

Ilość Minimalna ilość – 10 T Jakość Przemiały powinny być suche, czyste i wolne od wszelkich zanieczyszczeń.
zdjęcie produktu
Pakowanie Dostarczany towar powinien być pakowany do big-bagów lub oktabin. Transport Transport dostawcy lub odbiorcy - wymagany minimalny załadunek 10 ton.
Recykling Zobowiązujemy się na pisemny wniosek dostawcy do wystawienia dokumentów potwierdzających recykling i odzysk dostarczonych odpadów.