winieta
ATUS PLAST Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację Dostawy linii myjąco-suszącej do recyklingu tworzyw sztucznych – 1 szt., na potrzeby realizacji projektu pn. „Wytwarzanie regranulatu HDPE, LDPE i PP umożliwiającego produkcję rur zgrzewalnych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

WYNIK POSTĘPOWANIA