winieta

Odpadní PVC

Požadavky na kvalitu:

Množství Minimální množství – 10 t Kvalita Odpad PVC nesmí obsahovat zbytky jiných materiálů jako je dřevo, sklo, textil, guma. V odebíraném materiálu nesmí být kameny, kovové předměty a jiné cizí prvky. Další odpad nesmí být znečištěn lepidly, živicemi, oleji a jinými obtížně odstranitelnými látkami.
zdjęcie produktu
Doprava Doprava zajišťovaná dodavatelem nebo odběratelem – minimální nakládaný objem 10 tun
Recyklace Na základě písemné žádosti vystavíme dodavateli doklady o recyklaci a zpětném využití odpadu.