winieta

Krabice a jiné dílce vyrobené vstřikováním

Požadavky na kvalitu:

Množství Minimální množství – 10 t suroviny jednoho druhu Kvalita Přípustný obsah nečistot: Papír, dřevo, sklo, textil, guma, písek, zemina – max. 3% celkové hmotnosti. V odebíraném materiálu nesmí být kameny, kovové předměty a jiné cizí prvky. Další odpad nesmí být znečištěn lepidly, živicemi, oleji a jinými obtížně odstranitelnými látkami.
zdjęcie produktu
Doprava Doprava zajišťovaná dodavatelem nebo odběratelem – minimální nakládaný objem 10 tun
Recyklace Na základě písemné žádosti vystavíme dodavateli doklady o recyklaci a zpětném využití odpadu.