winieta

Víčka PE, PP a směs víček a folie

Požadavky na kvalitu:

Množství Minimální množství – 4 t Kvalita Přípustný obsah nečistot: Papír, dřevo, sklo, textil, guma, obaly obsahující více druhů materiálu, písek, zemina – max. 2% celkové hmotnosti. V odebíraném materiálu nesmí být kameny, kovové předměty a jiné cizí prvky. Dále víčka nesmí být znečištěn lepidly, živicemi, oleji a jinými obtížně odstranitelnými látkami.
zdjęcie produktu
Balení Předávaný odpad musí být big-bazích nebo menších obalech. Doprava Doprava zajišťovaná dodavatelem – libovolné množství zboží. Doprava zajišťovaná odběratelem – minimální nakládaný objem 4 tuny
Recyklace Na základě písemné žádosti vystavíme dodavateli doklady o recyklaci a zpětném využití odpadu.