winieta

Drť z ostatních umělých hmot (ABS, PA, PC, PU atp.)

Požadavky na kvalitu:

Množství Minimální množství – 10 t Kvalita Drť PE, PP musí být suchá, čistá a bez jakýchkoliv nečistot.
zdjęcie produktu
Balení Odpad musí být v big-bazích nebo octabinech. Doprava Doprava zajišťovaná dodavatelem nebo odběratelem – minimální nakládaný objem 10 tun
Recyklace Na základě písemné žádosti vystavíme dodavateli doklady o recyklaci a zpětném využití odpadu.