winieta

PE, PP, PET

Požadavky na kvalitu:

Množství Minimalna ilość – 10 T surowca jednego gatunku Kvalita Přípustný obsah nečistot: Papír, dřevo, sklo, textil, guma, písek, zemina – max. 0,5% celkové hmotnosti. V odebíraném materiálu nesmí být kameny, kovové předměty a jiné cizí prvky. Dálší odpad nesmí být znečištěn lepidly, živicemi, oleji a jinými obtížně odstranitelnými látkami.
zdjęcie produktu
Balení Předávaný odpad musí být ve zpevněné formě (balíky). Odpad musí být v big-bazích nebo octabinech. Doprava Doprava zajišťovaná dodavatelem nebo odběratelem – minimální nakládaný objem 10 tun jednoho druhu plastů
Recyklace Na základě písemné žádosti vystavíme dodavateli doklady o recyklaci a zpětném využití odpadu.