winieta

Obaly od domácí chemie, sudy, kanystry

Požadavky na kvalitu:

Množství Minimální množství – 4 t Kvalita Obalový odpad od domácí chemie může obsahovat: láhve PE a PP, kanystry, sudy. Dodávaný odpad nesmí obsahovat tzv. tvrdé plasty, láhve PET, PCV, PC a zbytky ostatních umělých hmot. Celková hmotnost nečistot nesmí přesahovat: • tvrdé plasty - 3% celkové hmotnosti dodávky, ostatní nečistoty - 2% celkové hmotnosti dodávky, papír, dřevo, sklo atd. - 1% celkové hmotnosti dodávky. V odebíraném materiálu nesmí být kameny, kovové předměty a jiné cizí prvky. Dále odpad od domácí chemie nesmí být znečištěn lepidly, živicemi, oleji a jinými obtížně odstranitelnými látkami.
zdjęcie produktu
Balení Předávaný odpad musí být ve zpevněné formě (balíky). Doprava Doprava zajišťovaná dodavatelem – libovolné množství zboží. Doprava zajišťovaná odběratelem – minimální nakládaný objem 4 tuny
Recyklace Na základě písemné žádosti vystavíme dodavateli doklady o recyklaci a zpětném využití odpadu.