Recykling tworzyw sztucznych

PRZYJMUJEMY i PRZETWARZAMY odpady tworzyw sztucznych do postaci płatka lub regranulatu w naszym zakładzie, co pozwala nam monitorować każdy etap produkcji.

PRZETWARZAMY

OFERUJEMY regranulaty tworzyw sztucznych o najwyższych parametrach potrafimy przetworzyć ok. 10 000 ton tworzyw sztucznych rocznie ale do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie.

OFERUJEMY

WYKONUJEMY usługi recyklingu: rozdrabniania, oczyszczania, suszenia, regranulacji na profesjonalnej linii do przetwarzania tworzyw sztucznych.

WYKONUJEMY
PRZETWARZAMY
OFERUJEMY
WYKONUJEMYATUS PLAST SP. Z O.O. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Wytwarzanie regranulatu HDPE, LDPE i PP umożliwiającego produkcję rur zgrzewalnych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,
Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.
Umowa o dofinansowanie Projektu nr: POIR.03.02.02-00-0724/16 ''
Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacji produktowej-regranulatu HDPE, LDPE i PP spełniającego wymogi procedur rur zgrzewalnych i umożliwiającego produkcję tych rur. "